Saccharomyces cerevisiae

Kvasac koji povećava aromu tiolnih spojeva u bijelom vinu.

PODRIJETLO 

ARC Infruitec-Nietvoorbij, Vinogradarsko – Vinarski Istraživački Institut od Agricultural Research Council, Stellenbosch, Južna Afrika. 

PRIMJENA 

VIN 7 je idealan kvasac za proizvodnju aromatičnih bijelih vina pri niskim temperaturama fermentacije.  VIN 7 oslobađa arome egzotičnog voća (grapefruit, guava ) i arome i mirise od njihovih ne aromatičnih prekursora u moštu. Radi toga posebno se preporučuje u vinifikaciji  sorata grožđa Sauvignon blanc, Malvazija.

KINETIKA FERMENTACIJE

Preporučuje se samo kod fermentacija sa kontroliranom temperaturom.

Vrlo jak fermentor i kod niskih temperatura fermentacije, sporiji završetak ali, fermentacija ide do kraja.

Osjetljiv na nedostatak mikrohraniva (vitamina i mikroelemenata = Goferm Protect)

Faktor konverzije1: 0.58 – 0.63 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Otpornost na niske temperature:      12°C

Optimalna temperatura:                    13 – 18°C

Optimalna bistroća mošta:                50 – 90 NTU

Osmotolerancija2:                              24. 5° Brix, 104,4°Oe

Otpornost na alkohol3 pri 15°C :        15 vol. %

Proizvodnja pjene:                             srednja

METABOLIČKE KARAKTERISTIKE 

Proizvodnja glicerola:                        5 – 7 g/l

Proizvodnja hlapive kiseline:              0.4 – 0.8 g/l

Proizvodnja SO2:                              ne proizvodi ili vrlo malo

Potreba za dušikom:                         mala

FENOTIP 

Killer osjetljiv

Aktivnost cinamil dekarboxilaze:        mala, pozitivna (POF +)

DOZIRANJE 

25 g/hl

PAKIRANJE 

VIN 7 je pakiran u vakum pakiranju od 1kg. Mora se čuvati na hladnom  (5 – 15˚C), suhom mjestu, zatvorenom u svom originalnom pakiranju. 

  1. Faktor konverzije šećera  (°Brix/°Oe) u alkohol ovisi o početnoj koncentraciji šećera u moštu, ostatku šećera u finalnom vinu, temperaturi fermentacije i obliku i tipu fermentacijske posude.
  2. Osmotolerancija je najveća koncentracija šećera kojeg kvasac može profermentirati do suhog vina, prema uputama  Anchor Yeast’s i u zdravom grožđu.
  3.  Alkoholna tolerancija ovisi o temperaturi fermentacije i dostupnosti mikrohranivima (Goferm Protect). Kod više temperature fermentacije, veća je toksičnost alkohola i negativan utjecaj na staničnu membranu kvasca i samim time manja je otpornost kvasca na alkohol.