-Saccharomyces cerevisiae 

Kvasac za proizvodnju vrlo svježih, voćnih bijelih i rose vina

PODRIJETLO 

VIN 13 je kvasac rezultat projekta hibridizacije Zavoda za Mikrobiologiju i Instituta za Vinarsku Biotehnologiju Fakulteta Stellenbosch, Južna Afrika.

PRIMJENA 

VIN 13 oslobađa arome hlapivih tiola  (egzotično voće, grapefruit, guava) i proizvodi estere (tropsko voće, cvjetne arome).  Preporučuje se u vinifikaciji sorata  Chardonnay, Rajnski rizling, Sivi i Bijeli pinot, Malvazija, Rebula, Traminac,  Muškatne sorte.  VIN 13 je isto tako idealan u proizvodnji aromatičnih rose vina iz svih crnih sorata grožđa.

KINETIKA FERMENTACIJE 

Preporučuje se samo kod fermentacija sa kontroliranom temperaturom.

Vrlo snažan fermentor.

Faktor konverzije1:  0.58 – 0.63 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Otpornost na niske temperature:      10°C

Optimalna temperatura:                    12 – 16ºC

Osmotolerancija2:                              27˚ Brix, 116,3°Oe

Otpornost na alkohol3 pri  15°C:        16.5 vol. %

Proizvodnja pjene:                             mala

METABOLIČKE KARAKTERISTIKE 

Proizvodnja glicerola:                        5 – 7 g/l

Proizvodnja hlapive kiseline:              uglavnom manja od 0.25 g/l

Proizvodnja SO2:                              ne proizvodi ili vrlo malo

Potreba za dušikom:                         mala 

FENOTIP 

Killer pozitivan

Aktivnost cinamil dekarboxilaze:        negativna (POF -)

DOZIRANJE 

25 g/hl

PAKIRANJE 

VIN 13 je pakiran u vakum pakiranju od 1kg. Mora se čuvati na hladnom  (5 – 15˚C), suhom mjestu, zatvorenom u svom orginalnom pakiranju.

  1. Faktor konverzije šećera  (°Brix/°Oe) u alkohol ovisi o početnoj koncentraciji šećera u moštu, ostatku šećera u finalnom vinu, temperaturi fermentacije i obliku i tipu fermentacijske posude.
  2. Osmotolerancija je najveća koncentracija šećera kojeg kvasac može profermentirati do suhog vina, prema uputama  Anchor Yeast’s i u zdravom grožđu. 
  3.  Alkoholna tolerancija ovisi o temperaturi fermentacije i dostupnosti mikrohranivima (Goferm Protect). Kod više temperature fermentacije, veća je toksičnost alkohola i negativan utjecaj na staničnu membranu kvasca i samim time manja je otpornost kvasca na alkohol.